3svety_head_back2

O PROJEKTU 3 SVĚTY

1|Podluží

Mým domovským regionem je Mikulovsko – křižovatka kultur, vlivů a národů. V této oblasti se tak jako ve mně prolínají regiony, které si s sebou přivezli menšiny, které po roce 1945 tuto oblast osídlily. Podluží je oblast, která zde intenzivně zakořenila a v NS Pálava se pak stala mým hudebně-folklorním východiskem.

2|Podpoľanie

Díky spolupráci s VSLPT Poľana Brno jsem dostal obrovskou příležitost poznat mnoho podob lidové kultury. Učarovalo mi Podpoľanie, jeho lazy a dědiny. Talent a um dědinských rázovitých muzikantů jakožto i cikánských virtuózů mi zůstává doživotní ispirací.

3|Populáris

Bar, salón, sklep, kulturní dům, koncertní sál – všude tam se cítím doma a nemám v úmyslu se nechat omezovat. Za souborová léta jsem měl tu čest potkat se s vynikajícími talenty vymykajícími se mému chápání. Léta hltám zážitky od komerce nejhrubšího zrna až po delikátní umělecké výkony. Tato různá „neomezení“ mě nesmírně přitahují.

Přes všechny peripetie a strastiplnosti muzikantského života se mi podařilo navrátit se zpět na místo, kde se mi dobře dýchá a kde mohu v poklidu žít se svojí rodinou, která mě formuje a zasazuje hluboko do krajiny pod Pálavou. To vše je možné jen díky bezedné trpělivosti mé nejdražší ženy Aničky a jako otisk v čase pro naše krásné děti Viki, Tomíka, Vašíka a Violu.

3 SVĚTY SE TEDY SJEDNOCUJÍ

PODĚKOVÁNÍ

Všem, kteří mně na mojí cestě doprovázejí

Cimbálová Muzika Lália z Velkých Bílovic

S touto partou jsem zažil zcela mimořádné zážitky na toulkách doslova po celém světě. Vděčím jim za mnohé, ale kdybych měl pojmenovat byť jedinou věc – bylo by to rozhodně „bráchovství“.

Naše přátelství začalo na legendárním zájezdu do Třeboňe, ze kterého máme mnoho zážitků ovšem velmi málo vzpomínek.

Martin Čech je pro mě prototypem rozhodného primáše a inspirací je pro mě jak s chladnou hlavou čelí životním výzvám. Obdivuji na něm především jeho výdrž a jeho brilantní schopnost „nefňukat“.

Vašek Matulík je mým skvělým přítelem a člověkem, který je laskavý a mohu se na něj spolehnout. (Dokonce i v době, kdy se mnou v mnoha věcech nesouhlasí a toho si vážím.)

Michal Grombiřík je pro mě špičkový inspirativní cimbalista a umělec, se kterým mě velmi baví nepodléhat komerčním vlivům. Často se při tom ztrácíme a zapomínáme.

Libor Kilián je člověk, kterého nelze nemít rád. Být svědkem a pozorovatelem růstu takového muzikanta je pro mě nadějí, že jsem tu alespoň částečně hudebně nebyl nadarmo.

Pavel Osička je můj velký „brácha“ a člověk, se kterým chcete jet 1700 km v Argentinském mikrobusu s bednou červeného. Cením si na něm jeho přímé otevřenosti a schopnosti vydržet mi naslouchat.

Ľudová Hudba Brnô

Tento pracovní název se zažil takovým způsobem, že nemám srdce ho jakkoliv zjemňovat. Jednoduše reprezentuje vše, co chce svým názvem pojmenovat – uskupení muzikantů interpretující slovenský folklor v Brně. Tuto báječnou sestavu dříve tvořili převážně muzikanti ĽH Poľana Brno, ve které jsem prožil nejintenzivnější hudební zážitky ve svém divokém hudebním působení.

Mato Janšto je neuvěřitelný talent, který se svou typickou skromností hýbe hudebními skalami. Jeho hudební rozhled a pochopení souvislostí mi je vždy majákem, když se náhodou hudebně „ztratím“.

Je mi ctí, že Mišo Janšto je mým přítelem, skvělým znalcem folkloru a brilantním tanečníkem (i v extrémních severských podmínkách). Myslím, že má jedinečnou schopnost mě namočit do mnoha aktivit mimo moji zónu poznání. Jeho nadšení mě ale vždy přesvědčí, že krok do neznáma může být krokem správným.

Cimbalista a hudební režisér Petr Gablas je pro mě fenoménem své doby a bez pardonu hudební bedna. S tímto cimbálovým hokejistou po boku je netřeba obávat se jakéhokoliv selhání.

Multižánrový violista Jožka Klobučník umí hrát na violu a nebojí se o tom mluvit. Jeho způsob hry je pro mě mostem mezi různými hudebními světy, což mě nejen baví pozorovat, ale zároveň motivuje k další práci.

Basista Kamil Kristen mě doprovází dlouho dobu. Jeho vytříbený sluch, znalost obrovského spektra hudebního materiálu a schopnost souznít z něj dělá pro mě osobně člověka, s kterým chcete hrát od rána do večera. Köszi Kejml!

HOST CD 3 SVĚTY

Multiinstrumentalista Pavel Císárik je mým nejbližším fujaristou a ex-poľaňáckým spolusouboristou. Na toulkách po slovenských lazoch a mnohém rozmlouvání s nenasytným skotem, jsem si vyjevil přání, že jednou natočím něco s fujarou. Pavel (nebo v tomto případě spíše Paľo) mi se svou fujarou z roku 1968 toto bláhové přání splnil a za to jsem mu nesmírně vděčný.

Drahoslav Bango

Drahoslav „Drahuš“ Bango je muzikant, kterého už poměrně dlouhodu dobu sleduji a po jedné z probdělých nocí jsem se mu prostě jednoduše odhodlal napsat s nápadem na spolupráci. Je mi ctí, že ho projekt zaujal a nyní Vám společně můžeme v Drahušově interpretaci zahrát několik kusů, které mám upřímně rád.

Co o projektu říká hudební režisérka Magdaléna Múčková?

Když občas vezmu do ruky CD písní Moravských Chorvatů „Imala sam miloga“ z roku 2001 a listuju jeho bookletem, ze skupinky dětské Cimbálové muziky ZUŠ Mikulov, která se na albu spolupodílela, na mě vždycky vykoukne vzadu stojící ušatý kluk. Kdo by se nadál, že z něj za pár let vyroste vynikající zpěvák, mimořádný violový kontráš, náš hlavní protagonista? Možná proto, že část kraje pod Pálavou je oblast bez kontinuálně živé regionální folklorní tradice, další muzikantskou orientaci i cestu Tomáše Koláčka do značné míry ovlivnila studijní a později i pracovní léta v Brně, především Vysokoškolský soubor písní a tanců Poľana. Postupem let mladý úspěšný byznysmen přehodnotil své životní priority, založil rodinu, postavil si domek ve své rodné dědince nedaleko Mikulova, kde ve volném čase zahradničí, sadaří a vůbec žije v souladu se svými nejbližšími a svým přesvědčením.

Aktivní láska k muzice naštěstí Tomášovi zůstala. Jako excelentní bračista je známý ve folklorní komunitě u nás i na Slovensku, jeho pěvecký projev je ovšem pro většinu folklorních příznivců neznámý. Neslyší ho z rozhlasu, není vidět na televizních obrazovkách, neznají jej ani z četných streamů na sociálních sítích (a víme všichni, že se tradiční i moderní média uměla a umějí postarat o popularitu!).

Tomáš totiž nezpívá (ani nemuzicíruje) proto, aby „byl vidět“, a na jeho projevu je to znát. Stříbrný kotouček, který držíte v rukou, vznikl shodou šťastných okolností a tvoří jen zlomek toho, co by se slušelo zvukově zaznamenat a posluchači nabídnout. Snad i vy budete – jako já – uneseni Tomášovým hlasovým fundusem a rozsahem, nebývalou šíří jeho repertoárového záběru s mnoha výrazovými polohami.

Tři světy Tomáše Koláčka jsou v mých očích především TALENT, PÍLE, POKORA.
Jsem ráda, že jsem byla u toho, Tome.“

cover_gold

Poslechněte si jak zní 3 SVĚTY

S hudbou si spojuji mnoho různých požitků a proto i toto CD chce nabídnout zážitek pro více smyslů. Pokud chcete tento projekt podpořit a zároveň si při jeho poslechu „udělat pomyšlení“, jen pojďte dál..